Charakterystyka Gminy Ryn
 
 

Charakterystyka Gminy:

Obszar Rynu i okolic oznacza się niezwykłą malowniczością, na która składają się pagórki, zespoły wzgórz oraz jeziora o urozmaiconej linii brzegowej. Krajobraz taki ukształtowany został w wyniku ostatniego zlodowacenia. Liczne pagórki i wzniesienia stanowią naturalne punkty widokowe, które pozwalają docenić walory krajobrazowe okolic. To doskonałe miejsca na wędrówki piesze i wycieczki rowerowe. Malowniczość jezior powiększają liczne wysepki, półwyspy, zatoki, zalesione brzegi i połączenie wodne z innymi jeziorami mazurskimi, co nie pozostaje bez znaczenia dla żeglarzy, na których czekają ośrodki wypoczynkowo-żeglarskie, liczne przystanie i pola biwakowe. Ponad 10 % powierzchni gminy zajmują lasy. Doskonałe tereny dla grzybiarzy i miłośników runa leśnego, jak również łowiectwa.

Miasto i Gmina Ryn położone są centralnie w stosunku do dwóch najzasobniejszych kompleksów chroniących środowisko naturalne - Jezior Śniardwy i Mamry. Miasto położone jest na przesmyku między dwoma rozdzielonymi systemami wodnymi. Na południu jeziora Ryńskie i Tałty mają połączenie poprzez jezioro Śniardwy i rzekę Pisę z dorzeczem Wisły oraz przez kanały (przekopane w XIX w) posiadają, połączenie z systemem jeziora Mamry i rzeką Węgorapą, dopływem Pregoły. Na Północy jeziora Ołów i Orło przez półtorakilometrowy przesmyk w rejonie Głębowa mają połączenie z jeziorem i rzeką Guber, która jest częścią systemu wodnego rzeki Łyny. Przekopane w XIX w kanały rekonstruują dawne połączenia, które zanikły w wyniku zarastania jezior i obniżania się ich poziomu. Samo miasto położone jest pomiędzy jeziorami Ryńskim i Ołów, na trasie Mrągowo-Giżycko.

Administracyjnie Ryn leży na południowo-wschodniej części dawnych Prus, na terenie Rzeszy Galindzkiej. Początkowo należał on do komturii w Brandenburgu, później stał się jednostka samodzielną. Po sekularyzacji zakonu w 1525 roku i zmianie podziału administracyjnego, w Rynie ustanowiono starostwo. Od 1752 roku po przeprowadzeniu w Prusach reformy administracyjnej, Ryn należał do województwa olsztyńskiego, a powiatu giżyckiego. Po reorganizacji administracji terenowej w 1973 roku powstał tu Urząd Miasta i Gminy należący do województwa suwalskiego, obecnie Warmińsko-Mazurskiego.
 
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry