Instrukcja
 


Instrukcja obsługi strony BIP


Aby prawidłowo poruszać się po stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ryn należy posługiwać się menu głównym, które znajduje się po lewej stronie witryny internetowej.


Poszczególne działy zostały opisane na rysunku obok. Działy są pogrupowane tematycznie i są ściśle ze sobą powiązane.

Kliknięcie na komórkę z nazwą działu powoduje, iż przeglądarka internetowa otwiera dany dział np. by przejść do działu, gdzie znajduje się lista starostw z danymi teleadresowymi należy kliknąć myszką na komórkę z nazwą "lista sołectw" (trzecia komórka od góry).

 

 
 

Prócz menu głównego na każdej stronie znajduje się menu pomocnicze w postaci stopki. Mamy tu trzy ikonki - domek, strzałka do tyłu oraz strzałka w górę.

 

Kliknięcie w ikonę domku powoduje przejście do strony startowej witryny.
Kliknięcie w strzałkę do tyłu powoduje powrót do poprzedniej strony, natomiast w ikonę strzałki do góry powrót do pierwszych wierszy tej strony.
Prócz tego po lewej stronie znajduje się okienko z liczbą. Ta liczba mówi ile osób przeglądało daną stronę serwisu.

 


Dodatkowa nawigacja występuje również w poszczególnych działach i tak np. w dziale "uchwały" należy wybrać napis "więcej o uchwale", by przeczytać cały tekst.
Patrz rysunek poniżej.

 
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry