Kierownictwo Urzędu
 
 

Kierownictwo Urzędu:
 
Barbara Kowalska
Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy Ryn
oświadczenie majątkowe
Irena Olszewska
Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe
Teresa Jankowska
Dyrektor Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
oświadczenie majątkowe
Renata Janowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sterławkach Wielkich
oświadczenie majątkowe
Dorota Cichosz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skopie
oświadczenie majątkowe
Eugeniusz Żakiewicz
Dyrektor ZEAPOW Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Rynie
oświadczenie majątkowe
Marek Podskalny
Dyrektor Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie
oświadczenie majątkowe
Ewa Małgorzata Modzelewska
Kierownik Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie
oświadczenie majątkowe
Agata Górka-Makowczenko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rynie
 
Halina Stańczyk
Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rynie
oświadczenie majątkowe
Maria Weronika Tuczyńska
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rynie
oświadczenie majątkowe
Juliusz Leczycki
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Rynie
oświadczenie majątkowe
 
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry