Uchwały Rady Miejskiej
 
 

Uchwały Rady Miejskiej:
:: Uchwała Nr XXXI/298/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2009.


:: Uchwała Nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych, jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – promocja integracji społecznej.


:: Uchwała Nr XXXI/296/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r.w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Ryn na lata 2009-2013”.


:: Uchwała Nr XXXI/295/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.


:: Uchwała Nr XXXI/294/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie należności przysługujących radnym Rady Miejskiej w Rynie z tytułu podróży służbowych.


:: Uchwała Nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przekazania gminie Ryn na własność nieruchomości w obrębie Rudówka, Rybical i Szymonka, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


:: Uchwała Nr XXXI/292/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przekazania gminie Ryn na własność nieruchomości w obrębie Knis, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.


:: Uchwała Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 43 we wsi Tros.


:: Uchwała Nr XXXI/290/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 105/1 w Ławkach.


:: Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 136/1 w Rudówce.


[ Pierwsza | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Ostatnia ] Następna strona >>
 
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry