Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
 


Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy:
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia
w sprawie
termin wejścia w życie
plik do pobrania
Nr 1/07 2007-01-04 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 209/50 w Rynie 2007-01-04 pobierz
Nr 2/07 2007-01-09 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości w obrębie Skop i Słabowo gm. Ryn. 2007-01-09 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE (JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2007-01-10 pobierz
Nr 3/07 2007-01-10 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn 2007-01-10 pobierz
Nr 4/07 2007-01-15 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2007-01-15 pobierz
Nr 5/07 2007-01-16 w sprawie powołania zespołu do przygotowania oceny 2007-01-16 pobierz
Nr 6/07 2007-01-23 w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007r 2007-01-23 pobierz
Nr 7/07 2007-01-29 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryn. 2007-01-29 pobierz
Nr 8/07 2007-01-29 w sprawie powołania zespołu do kontroli prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Ryńskim Centrum Kultury w Rynie 2007-01-29 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w mieście i gminie w 2007r 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 WYTYCZNE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn - Szefa Obrony Cywilnej do realizacj i zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 WYTYCZNE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn - Szefa Obrony Cywilnej do realizacj i zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 WYTYCZNE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn - Szefa Obrony Cywilnej do realizacj i zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 WYTYCZNE Burmistrza Miasta i Gminy Ryn - Szefa Obrony Cywilnej do realizacj i zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 0000-00-00 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 9/07 2007-01-30 KALENDARZOWY PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY RYN W 2007 ROKU 2007-01-30 pobierz
Nr 10/07 2007-01-31 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-01-31 pobierz
Nr 11/07 2007-02-05 w sprawie powołania komisji konkursowej 2007-02-05 pobierz
Nr 12/07 2007-02-06 w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie 2007-02-06 pobierz
Nr 13/07 2007-02-06 w sprawie powołania Dyrektora Ryńskiego Centrum Kultury w Rynie 2007-02-06 pobierz
Nr 14/07 2007-02-14 w sprawie powołania komisji do odbioru gwarancyjnych (usterek) inwestycji pn. : "Przebudowa budynku Ryńskiego Centrum Kultury" 2007-02-14 pobierz
Nr 15/07 2007-02-22 w sprawie ustalenia ceny sprzedaŜy nieruchomości w obrębie Słabowo gm. Ryn 2007-02-22 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 16/07 2007-02-27 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI na rok 2007 2007-02-27 pobierz
Nr 17/07 2007-02-02 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ryn 2007-02-02 pobierz
Nr 18/07 2007-03-01 w sprawie powołania zespołu do kontroli prawidłowości wydawania Żywności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie i Punkt Wolontariatu z siedzibą w Rynie 2007-03-01 pobierz
Nr 19/07 2007-03-05 zmieniające Zarządzenie Nr 65/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie zasad eksploatacji samochodów pożarniczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Ryn 2007-03-05 pobierz
Nr 20/07 2007-03-07 w sprawie wyznaczenia dwóch delegatów do reprezentowania Gminy Ryn w Stowarzyszeniu Gmin" Polskie Zamki Gotyckie." 2007-03-07 pobierz
Nr 21/07 2007-03-12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 45A/9 w Rynie. 2007-03-12 pobierz
Nr 22/07 2007-03-14 w sprawie wydzierżawienia działek nr 186 i nr 119/5 w Rynie 2007-03-14 pobierz
Nr 23/07 2007-03-15 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie 2007-03-15 pobierz
Nr 24/07 2007-03-19 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za rok 2006 2007-03-19 pobierz
Nr 24/07 2007-03-19 Zestawienie z realizacji dochodów za rok 2006 r 2007-03-19 pobierz
Nr 24/07 2007-03-19 Zestawienie z realizacji wydatków za rok 2006 2007-03-19 pobierz
Nr 24/07 2007-03-19 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za rok 2006 2007-03-19 pobierz
Nr 24/07 2007-03-19 Objaśnienia do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2006. /w zł./ 2007-03-19 pobierz
Nr 25/07 2007-03-19 w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2007 2007-03-19 pobierz
Nr 25/07 2007-03-19 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2007 2007-03-19 pobierz
Nr 25/07 2007-03-19 Wydatki budżetu gminy na 2007 r 2007-03-19 pobierz
Nr 25/07 2007-03-19 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. 2007-03-19 pobierz
Nr 26/07 2007-03-23 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007. 2007-03-23 pobierz
Nr 26/07 2007-03-23 Dochody/Wydatki 2007-03-23 pobierz
Nr 27/07 2007-03-30 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007. 2007-03-30 pobierz
Nr 27/07 2007-03-30 Dochody/Wydatki 2007-03-30 pobierz
Nr 27/07 2007-03-30 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. 2007-03-30 pobierz
Nr 28/07 2007-04-04 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 21/7 w Rynie 2007-04-04 pobierz
Nr 29/07 2007-04-11 w sprawie powołania komisji do przeglądu mieszkaniowego zasobu gminy na terenie wiejskim. 2007-04-11 pobierz
Nr 30/07 2007-04-17 w sprawie wydzierżawienia sezonowego działki przy ul. XX-lecia w Rynie 2007-04-17 pobierz
Nr 31/07 2007-04-23 w sprawie zmian w składzie stałej komisji przetargowej 2007-04-23 pobierz
Nr 32/07 2007-04-24 w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży mienia komunalnego gminy 2007-04-24 pobierz
Nr 33/07 2007-04-24 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania 2007-04-24 pobierz
Nr 33/07 2007-04-24 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania 2007-04-24 pobierz
Nr 34/07 2007-04-24 w sprawie; organizacji i utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn 2007-04-24 pobierz
Nr 34/07 2007-04-24 w sprawie; organizacji i utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn 2007-04-24 pobierz
Nr 34/07 2007-04-24 w sprawie; organizacji i utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn 2007-04-24 pobierz
Nr 35/07 2007-04-27 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 47/30 w Rynie 2007-04-27 pobierz
Nr 36/07 2007-04-27 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007 2007-04-27 pobierz
Nr 36/07 2007-04-27 Dochody/Wydatki 2007-04-27 pobierz
Nr 36/07 2007-04-27 Dochody/Wydatki 2007-04-27 pobierz
Nr 37/07 2007-05-07 w sprawie wydzierżawienia sezonowego działki nr 123/8 i części działki nr 76/5 w Rynie 2007-05-07 pobierz
Nr 38/07 2007-05-10 w sprawie wydzierżawienia działek w obrębie Sterławki Wielkie, Krzyżany, Skop i Ryn gm. Ryn 2007-05-10 pobierz
Nr 39/07 2007-05-21 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości nr 31/21 w Rynie 2007-05-21 pobierz
Nr 40/07 2007-05-29 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007 2007-05-29 pobierz
Nr 40/07 2007-05-29 Dochody/Wydatki 2007-05-29 pobierz
Nr 40/07 2007-05-29 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r 2007-05-29 pobierz
Nr 41/07 2007-06-12 w sprawie powołania zespołu do kontroli Publicznego Gimnazjum w Rynie, Szkoły Podstawowej w Rynie, Szkoły Podstawowej w Skop oraz Przedszkola Samorządowego w Rynie 2007-06-12 pobierz
Nr 41/07 2007-06-12 w sprawie powołania zespołu do kontroli Publicznego Gimnazjum w Rynie, Szkoły Podstawowej w Rynie, Szkoły Podstawowej w Skop oraz Przedszkola Samorządowego w Rynie 2007-06-12 pobierz
Nr 42/07 2007-06-15 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z pomostów na jeziorze Ryńskim 2007-06-15 pobierz
Nr 43/07 2007-06-18 w sprawie powołania komisji konkursowej 2007-06-18 pobierz
Nr 44/07 2007-06-18 w sprawie powołania komisji konkursowej 2007-06-18 pobierz
Nr 45/07 2007-06-18 w sprawie powołania komisji konkursowej 2007-06-18 pobierz
Nr 46/07 2007-06-25 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2007-06-25 pobierz
Nr 47/07 2007-06-29 Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 2007-06-29 pobierz
Nr 48/07 2007-06-29 w sprawie zmian w budŜecie na rok 2007. 2007-06-29 pobierz
Nr 48/07 2007-06-29 Dochody/Wydatki 2007-06-29 pobierz
Nr 48/07 2007-06-29 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r 2007-06-29 pobierz
Nr 49/07 2007-07-10 w sprawie zmian w budżecie na rok 2007 2007-07-10 pobierz
Nr 49/07 2007-07-10 Wydatki 2007-07-10 pobierz
Nr 50/07 2007-07-11 w sprawie wydzierżawienia części działek nr 395 i nr 73/3 w Rynie 2007-07-11 pobierzZobacz również archiwum
[ licznik odwiedzin ]
nawigacja:
do strony głównej BIP do strony poprzedniej BIP do góry